0
Your Cart

Adatkezelési Nyilatkozat

 • Személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. Törvény;
 • A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény;
 • Az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során szóló 1998. évi VI. törvény;
 • A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény;
 • Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001 évi CVIII. törvény;
 • Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény;
 • A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény;
 • A postai szolgáltatásokról szóló 2012. évi CLIX. törvény;
 • A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény.

Adatvédelmi Szabályzat

A jelen Adatvédelmi Szabályzat a Sa-No-Ti Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 6230 Soltvadkert, Koltói Anna utca 184.; Cégjegyzékszáma: 03-09-105787; Adószáma:11570631-2-03)  (a továbbiakban, mint: „Eladó” és úgy is mint „Adatkezelő”) által üzemeltetett a www.sanoti.hu és az ott meghatározott egyéb webcímeken elérhető weboldalak (a továbbiakban együttesen, mint „Weboldal”) felhasználóinak (a továbbiakban, mint „Felhasználó”) a jelen Adatvédelmi Szabályzatban meghatározott személyes adatainak kezelésére vonatkozó, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban, mint: „Infotv.”) rendelkezéseinek megfelelő adatkezelési szabályait és a Tisztelt Felhasználók adatvédelmi tájékoztatóját tartalmazza.

Tisztelt Felhasználóink adatai kezelése során az Infotv. rendelkezései alapján járunk el.

A Sa-No-Ti Korlátolt Felelősségű Társaság, mint Adatkezelő kijelenti, hogy az általa üzemeltetett webáruház működésével kapcsolatos adatkezelése a jelenleg hatályos jogszabályban előírtaknak megfelel.

Az Infotv. rendelkezéseinek betartása mellett a Tisztelt Felhasználóink (a továbbiakban: „Felhasználó(k)”) adatainak kezelésekor figyelembe vesszük és betartjuk az alábbi jogszabályok rendelkezéseit is:

 1. A Felhasználók köre Felhasználónknak minősül a weblapunk valamennyi látogatója, illetőleg mindenki, aki a www.sanoti.hu oldal bármely szolgáltatását igénybe veszi.A Tisztelt Felhasználónk a www.sanoti.hu oldalán történő regisztrációval és a hírlevélre történő feliratkozással hozzájárul ahhoz, hogy a Sa-No-Ti Korlátolt Felelősségű Társaság a Tisztelt Felhasználó adatait a jogszabályi előírások betartása mellett felhasználja hírlevél küldés, marketing célú tevékenység és megrendelés esetén csomagküldés céljára; ezzel összhangban amennyiben Tisztelt Felhasználónk a szolgáltatás bármely elemének használatát megkezdi, a jelen Adatvédelmi Szabályzat feltételeit automatikusan elfogadja.A 16. életévét be nem töltött kiskorú természetes személy Felhasználónk és egyéb cselekvőképességet korlátozó gondnokság alatt álló Felhasználónk hozzájárulását tartalmazó nyilatkozatának érvényességéhez törvényes képviselője beleegyezése / jóváhagyása is szükséges; ezért ezen Felhasználók sikeres regisztrációjának és a szolgáltatásaink igénybevételének előfeltétele a törvényes képviselőjük beleegyezése / jóváhagyása. A törvényes képviselő beleegyezése / jóváhagyása az ezen Felhasználó tevékenységéért történő teljes felelősségvállalást is jelenti. 14 év alatti vagy cselekvőképességet kizáró gondnokság alatt álló Felhasználó a weboldalunkon nem regisztrálhat, nyilatkozatokat nem tehet. 14 év alatti vagy cselekvőképességet kizáró gondnokság alatt álló Felhasználó nevében törvényes képviselője regisztrálhat és tehet jognyilatkozatokat – azzal, hogy az ilyen Felhasználó tevékenységéért a törvényes képviselő vállalja a felelősséget.Az Adatvédelmi Szabályzatunk CéljaA jelen Adatvédelmi Szabályzat célja, hogy a www.sanoti.hu oldal használói és vevői a webáruházból rendelt termék megrendelése során megadott és a weboldal üzemeltetői számára hozzáférhetővé vált személyes adatok és egyéb adatok kezelésére vonatkozó elveket és szabályokat meghatározza. Az adatkezelő 
 2. Az adatok kezelője a www.sanoti.hu weboldal (továbbiakban, mint: „Weboldal”) üzemeltetője a Sa-No-Ti Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 6230 Soltvadkert, Koltói Anna utca 184.; Cégjegyzékszáma: 03-09-105787; Adószáma:11570631-2-03).
  Az adatkezelés célja A látogatás időpontja, az IP cím, valamint a böngésző és operációs rendszer adatainak felvétele és tárolása a rendszer működésének sajátossága, kezelésük technikailag elengedhetetlen, kizárólag statisztikai célokból, valamint az elektronikus levelek (megerősítés, visszaigazolás, postázási értesítő, ügyintézés) elküldésének biztosítása érdekében történik.Az adatkezelés célja:
  • www.sanoti.hu weboldalon történő vásárlás, webáruház regisztráció, a vásárlás dokumentálása, megrendelés, a megrendelés teljesítése, a fizetés dokumentálása, számla kiállítása és számviteli kötelezettség teljesítése, vásárlóink nyilvántartása, vásárlói kapcsolattartás, a vásárlói szokások elemzése és a célzottabb kiszolgálás, tájékoztatás az aktuális ajánlatokról, minőségi kifogások kezelése.
  Ezen céloktól eltérő célra a személyes adatokat nem használjuk és a személyes adatokat nem kezeljük. A Tisztelt Felhasználóink által így megadott adatok kezelése a Tisztelt Felhasználó önkéntes hozzájárulásával történik. Az adatkezelés jogalapja 
  • webáruház regisztráció esetében: az érintettek önkéntes hozzájárulása, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001 évi CVIII. törvény 13/A. §-a, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése és a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. § (5) bekezdése;vásárlói adatok vonatkozásában: az érintettek önkéntes hozzájárulása és a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése;minőségi kifogások esetében: az érintettek önkéntes hozzájárulása és a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A. § (7) bekezdése;bankkártyás fizetés esetében: az érintettek önkéntes hozzájárulása és az Infotv. 6. § (6) bekezdése,termékek kiszállítása esetében: az érintettek önkéntes hozzájárulása és a postai szolgáltatásokról szóló 2012. évi CLIX. törvény 54. § (1) bekezdése;a webszerver automatikus naplózása esetében: az érintettek hozzájárulása és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001 évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése,hírlevél és reklám esetében: az érintett önkéntes hozzájárulása, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001 évi CVIII. törvény 13/A. §-a és a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. § (5) bekezdése.
  A kezelt adatok köre
  • azonosítószám (vásárlás, minőségi kifogás kezelése, webszerver automatikus naplózása, webáruház regisztráció, cookie kezelése, hírlevelek küldése céljából)
  • vevőszám,
  • dátum (vásárlás, webszerver automatikus naplózása, cookie kezelése, hírlevelek küldése céljából)
  • időpont (vásárlás, webszerver automatikus naplózása, webáruház regisztráció, cookie kezelése, hírlevelek küldése céljából),
  • név (vásárlás, minőségi kifogás kezelése, webáruház regisztráció, hírlevelek küldése céljából),
  • cím (vásárlás, minőségi kifogás kezelése, webáruház regisztráció, hírlevelek küldése céljából),
  • születési dátum (webáruház regisztráció céljából)
  • telefonszám (vásárlás, webáruház regisztráció, hírlevelek küldése céljából),
  • e-mail cím (vásárlás, webáruház regisztráció, hírlevelek küldése céljából),
  • bejelentkezéshez szükséges jelszó (webáruház regisztráció céljából),
  • az egyes vásárlások adatai (megvásárolt termék és értékes, vásárlás időpontja) (vásárlás és webáruház regisztráció céljából),
  • számlázási cím (vásárlás esetén),
  • szállítási cím (vásárlás esetén),
  • marketing célú megkereséshez adott hozzájárulás és fel- és leiratkozással kapcsolatos, üzenetek küldésével, kézbesítésével és megnyitásával kapcsolatos adatok (számítógép IP címe) (hírlevelek küldése céljából)
  • a kifogás bejelentésének időpontja, a hiba leírása, a fogyasztó által érvényesíteni kívánt igény és a kifogás rendezésének módja (minőségi kifogás esetén), A www.sanoti.hu weboldalon nyújtott egyes szolgáltatások igénybevétele regisztrációhoz kötött, amelynél mi mint Adatkezelő adatokat kérhetünk a Tisztelt Felhasználótól.Amikor Tisztelt Felhasználónk regisztrál a weboldalunkon azzal a céllal, hogy hozzáférhessen a regisztrációhoz kötött szolgáltatásainkhoz, ezzel egyidejűleg elfogadja a Felhasználási Feltételeket.A Sa-No-Ti Korlátolt Felelősségű Társaság tevékenységének adatkezelései a Tisztelt Felhasználóink önkéntes hozzájárulásán alapulnak; azonban egyes esetekben a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, esetleg továbbítását a vonatkozó jogszabályok teszik kötelezővé – erről külön értesítjük Tisztelt Felhasználónkat.A kezelt adatok köre:
 3. Az adatkezelés időtartama:
  • a termékek megrendelése esetén a vásárló neve, telefonszáma a termék megvásárlásáig,
  • a további adatok tekintetében pedig a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdésének megfelelően 8 (nyolc) év,
  • marketingcélú hozzájárulás tekintetében a Felhasználó hozzájárulásának visszavonásáig;
  • profiladatok tekintetében az utolsó bejelentkezéstől számított 4 (négy) év;
  • minőségi kifogás esetén:
   • visszaárú bizonylatok esetében 8 (nyolc) év,
   • a kifogásról felvett jegyzőkönyvek és az írásbeli panaszra adott válaszok másolati példányai esetében 5 (öt) év,
  • webszerver automatikus naplózása esetén: 60 (hatvan) nap;
  • cookie esetében: 30 nap
  • webáruház regisztráció esetében:
   • a vásárlások adataik vonatkozásában a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdésének megfelelően 8 (nyolc) év,
   • a profiladatok tekintetében az utolsó bejelentkezéstől számított 4 (négy) év;
   • a direktmarketing célú hozzájárulások tekintetében a Tisztelt Felhasználónk hozzájárulásának visszavonásáig.
  Kártyás fizetés esetén a bankkártya és a kártyás fizetési tranzakció adatait a PayPal Inc. kezeli és ilyen esetben a fizető azonosítója, a tranzakció összege, dátuma, időpontja a PayPal Inc. felé továbbításra kerül. Az adattovábbítás jogalapja: az Infotv. 6. § (6) bekezdése, illetve az érintett önkéntes hozzájárulása.Termékek kiszállítása esetén a címzett neve, címe, a rendelés értéke a MPL felé továbbításra kerül. Az adattovábbítás jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása, illetve a Postatv. 54. § (1) bekezdése.A honlapunk megtekintése során a technikai működés miatt automatikusan rögzítésre kerül a Tisztelt Felhasználónk látogatásának kezdő és befejező időpontja, illetve egyes esetekben – a Tisztelt Felhasználó számítógépének beállításától függően – a böngésző, az operációs rendszer adatai és a felhasználó IP címe.Ezen adatokból a rendszerünk automatikusan statisztikai adatokat generál. A weboldal üzemeltetője ezen adatokat nem kapcsolja össze más személyes adatokkal, kizárólag a honlap látogatottsági statisztikák elkészítésére használja. A Weblap meglátogatásakor a webszerver automatikusan naplózza a Tisztelt Felhasználó tevékenységét. Az ilyen információk személyes azonosításra nem alkalmasak, az Adatkezelő a naplófájlban található adatokat nem kapcsolja össze egyéb személyes adatokkal, az adatokat trendelemzésekhez, oldalhasználati statisztikák készítéséhez, a szolgáltatások adminisztrálásához, a Felhasználói igények elemzéséhez és kielégítéséhez használja fel, melyek a Szolgáltatások színvonalának fejlesztéséhez járulnak hozzá. Felhasználónk nyilatkozataA regisztrációval a Tisztelt Felhasználónk megerősíti, hogy a jelen Adatkezelési Szabályzatot teljeskörűen megismerte és elolvasta a jelen Adatkezelési Szabályzatot és az abban foglalt rendelkezéseket magára nézve kötelezőnek fogadja el; továbbá hozzájárulnak ahhoz, hogy az Adatkezelő jelen Adatkezelési Szabályzatban meghatározott személyes adataikat kezelje az Adatkezelési Szabályzat rendelkezései szerint kezelje. A honlap használatához megadott adatok kezelése a felhasználó önkéntes hozzájárulásával, a jelen tájékoztatás ismeretében történik. SPAM-ek (azaz kéretlen e-mailek) Soha, semmilyen indokkal vagy módon nem küldünk ki kéretlen e-maileket (SPAM). Csak olyan email címekre küldünk e-maileket, amelyeknek a tulajdonosa a weboldalunkon történő regisztrációval és a weboldal Felhasználási Feltételeinek elfogadásával erre engedélyt adott. Amennyiben Tisztelt Felhasználónk úgy gondolja, hogy kéretlen levelet kapott tőlünk, vagy valakitől, kérjük, értesítsen minket, és mi haladéktalanul kivizsgáljuk az ügyet. A vizsgálat segítése érdekében kérjük, adjon meg minden részletet, amit csak tud, és továbbítsa nekünk a kapott e-mailt teljes egészében. Az adatokhoz hozzáférők köre, adatfeldolgozók 
 4. Nem adjuk el, nem adjuk bérbe a Tisztelt Felhasználóinkra vonatkozó információkat más cégeknek vagy más magánszemélyeknek, és nem vállalunk külső cégek vagy személyek számára vagy nevében történő küldést sem.Kártyás fizetés esetén a PayPal Inc. részére történő továbbítás és termékek kiszállítása esetén az MPL felé történő továbbítást kivéve semmilyen formában nem bocsájtjuk más cégeknek vagy más magánszemélyeknek rendelkezésére a Tisztelt Felhasználóinkra vonatkozó információkat.A Tisztelt Felhasználók által megadott személyes adatokhoz, valamint a technikai működés miatt automatikusan megismert adatokhoz – a kártyás fizetés és a termékek szállításának esetét kivéve – kizárólag az adatkezelő munkatársai férhetnek hozzá.Személyes adatokat a PayPal Inc.-t és az MPL-t kivéve harmadik személyeknek nem adunk át. Ez nem vonatkozik az esetleges, törvényben előírt, kötelező adattovábbításokra. Bármely hatósági adatkérés teljesítése előtt az adott adat tekintetében megvizsgáljuk, hogy valóban fennáll-e az adattovábbítás jogalapja és szükség esetén kikérjük az adatvédelmi biztos véleményét.Kártyás fizetés esetén a bankkártya és a kártyás fizetési tranzakció adatait a PayPal Inc. kezeli és ilyen esetben a fizető azonosítója, a tranzakció összege, dátuma, időpontja a PayPal Inc. felé továbbításra kerül. Az adattovábbítás jogalapja: az Infotv. 6. § (6) bekezdése, illetve az érintett önkéntes hozzájárulása.Termékek kiszállítása esetén a címzett neve, címe, a rendelés értéke a MPL felé továbbításra kerül. Az adattovábbítás jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása, illetve a Postatv. 54. § (1) bekezdése.A Tisztelt Felhasználóink e-mail címe nem nyilvános, és harmadik személyek számára nem hozzáférhető. A Tisztelt Felhasználóink személyes adat kezelésével kapcsolatos jogai, az adattörlés
  • a szolgáltatás részét képező rendszerüzenetek küldése;
  • vásárlás visszaigazolása,
  • regisztráció és annak jóváhagyási visszaigazolása és felhasználói fiókkal kapcsolatos információk küldése, illetve adatfrissítés céljából;
  • szolgáltatással kapcsolatos emlékeztetők;
  • válaszok kért információkra, szolgáltatással kapcsolatos információk;
  • hírlevél;
  • promóciós ajánlatok.Személyes adatai kezeléséről minden látogató és regisztrált felhasználó tájékoztatást kérhet az Adatkezelő által kezelt adatokról, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről,hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá adattovábbítás esetén annak jogalapjáról és címzettjéről. Az Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legfeljebb 25 napon belül, közérthető formában, az érintett erre irányuló kérelmére írásban adja meg a tájékoztatást. A tájékoztatás ingyenes. A Tisztelt Felhasználók tiltakozhatnak személyes adataik kezelése ellen, ennek keretében kérhetik személyes adatainak helyesbítését és törlését is az adatkezelő levelezési címén, illetve a sanotihusuzem@gmail.com e-mail címén.Az Adatkezelő törli az által kezelt személyes adatot, ha kezelése jogellenes, az érintett kéri, a kezelt adat hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható – feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki, az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte.Az Adatkezelő az által kezelt személyes adatot zárolja, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit. A zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.Az Adatkezelő megjelöli az általa kezelt személyes adatot, ha az érintett vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen.HírlevelekA Tisztelt Felhasználónk által megadott e-mail címre az Adatkezelő a következő célból küldhet értesítést:
 5. A fentiek mellett Tisztelt Felhasználóink számára bizonyos időközönként tájékoztató célú körleveleket küldhetünk új termékeinkről, speciális ajánlatainkról. Ennek érdekében kezeljük a Felhasználók e-mail címét, nevét és postacímét. A Tisztelt Felhasználó bármikor leiratkozhat az adatkezelő levelezési listájáról, és ebben az esetben nem fog az adatkezelőtől semmilyen további információt, ajánlatokat kapni, azonban egyes ingyenes szolgáltatásoknál előfordulhat, hogy ezzel egyben lemond az ingyenes szolgáltatás további használatának jogáról is. A leiratkozáshoz a Tisztelt Felhasználó rákattinthat a bármely – adatkezelő által küldött – e-mail végén található „Leiratkozás” megnevezésű linkre, valamint ezen igényét jelezheti a sanotiiroda@gmail.com e-mail címen vagy postai úton a Sa-No-Ti Kft., 6230 Soltvadkert, Koltói Anna utca 184. címre küldött levéllel is.Fontos tudni, hogy a levelezésről való leiratkozás nem azonos az adatok teljes törlésével. 
  Változtatások
 6. Bármely olyan változásról, amely lényeges változást okoz a szolgáltatás vagy az adatkezelés módjában, értesítést küldünk a Tisztelt Felhasználóinknak az általuk megadott email címre. Amennyiben a Tisztelt Felhasználó úgy dönt, hogy nem fogadja el a megváltozott feltételeket, akkor ezt az email értesítéstől számított 8 napon belül azt jelezheti az sanotiiroda@gmail.com ügyfélszolgálati email címen. Ebben az esetben a Felhasználónk adatait töröljük a rendszerből, és ezzel a két fél közötti kapcsolat és bármilyen követelés megszűnik. Amennyiben a Tisztelt Felhasználó az értesítéstől számított 8 napon belül nem jelzi, hogy nem fogadja el a megváltozott feltételeket, akkor azokat elfogadottnak tekintjük. Jogérvényesítési lehetőségek
  Személyes adataival való vélt jogsérelem esetén az Infotv. valamint a Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. törvény) alapján panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz tud fordulni, amelynek kapcsolati adatai az alábbiak:1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5.Telefon: +36 -1-391-1400Fax: +36-1-391-1410e-mail: ugyfelszolgalat@hain.hu 
 7. Felelősség
 8. A www.sanoti.hu nem vállal felelősséget a honlap használatából eredő közvetett vagy közvetlen károkért.
 9. Cookie használata
  • információ gyűjtése azzal kapcsolatban, hogyan használja Tisztelt Felhasználónk a weboldalunkat – ezt annak felmérésével tesszük, hogy Ön weboldalunk melyik részeit látogatja vagy használja leginkább, így megtudhatjuk, hogyan biztosítsunk még jobb felhasználói élményt, ha ismét meglátogatja oldalunkat,
  • weboldalunk fejlesztése,
  • célzott hirdetések elhelyezése más weboldalakon.

Tisztelt Felhasználónk navigációjának megkönnyítése weboldalunkon és annak funkcióinak használata során.

A süti (cookie) egy olyan fájl, amely akkor kerül a számítógépre, amikor Tisztelt Felhasználónk egy webhelyet meglátogat. A sütik (cookie) számtalan funkcióval rendelkeznek: például információt gyűjtenek, megjegyzik a látogató egyéni beállításait, felhasználásra kerülnek az online bevásárlókosarak használatakor, és általánosságban megkönnyítik a weboldal használatát a Tisztelt Felhasználók számára.

A Sa-No-Ti Korlátolt Felelősségű Társaság a sütiket (cookie-kat) a következő célokból használja:

 1. A Sa-No-Ti Korlátolt Felelősségű Társaság által használt sütik (cookie) az alábbiak:
  • Feltétlenül szükséges, munkamenet (session) sütik, amelyek ahhoz szükségesek, hogy a Tisztelt Felhasználóink böngészhessék weboldalunkat és használják annak funkciót. Ezen sütik érvényességi ideje kizárólag a Tisztelt Felhasználónk aktuális látogatására vonatkozik, a munkamenet végeztével, illetve a böngésző bezárásával a sütik e fajtája automatikusan törlődik a számítógépéről.
  • Használatot elősegítő sütik, amelyek lehetőséget biztosítanak számunkra arra, hogy megjegyezhessük Tisztelt Felhasználóink weboldalunkkal kapcsolatos választásait,
  • Teljesítményt biztosító sütik vonatkozásában a Google Analytics sütiket arra használjuk, hogy információt gyűjtsünk azzal kapcsolatban, hogyan használják Tisztelt Felhasználóink a weboldalunkat. Ezek a sütik nem tudják Tisztelt Felhasználóinkat személy szerint beazonosítani (az éppen használt IP címet is csak részben rögzítik), olyan információkat gyűjtenek, hogy pld. a Tisztelt Felhasználónk melyik oldalt nézte meg, a weboldal melyik részére kattintott, hány oldalt keresett fel, milyen hosszú volt az egyes munkamenetek megtekintési ideje, melyek voltak az esetleges hibaüzenetek. Ezeket a weboldalunk fejlesztésének, valamint a felhasználói élmények javításának céljából használjuk.
  A Google Analytics sütikkel kapcsolatos további tudnivalók érdekében kérjük, kattintson ide.A böngészők engedélyezi a sütik (cookie-k) beállításának a változtatását. A legtöbb böngésző alapértelmezettként automatikusan elfogadja a sütiket (cookie-kat), de ezek általában megváltoztathatóak, hogy megakadályozza az automatikus elfogadást és minden alkalommal felajánlja a választás lehetőségét, hogy szeretne vagy nem sütiket (cookie-kat) engedélyezni. Felhívjuk Tisztelt Felhasználónk figyelmét, hogy mivel a sütik célja weboldalunk használhatóságának és folyamatainak megkönnyítése vagy lehetővé tétele, a sütik (cookie-k) alkalmazásának megakadályozása vagy törlése által előfordulhat, hogy Tisztelt Felhasználónk nem lesznek képesek weboldalunk funkcióinak teljes körű használatára, illetve hogy a weboldal a tervezettől eltérően fog működni böngészőjükben. Szerzői jogvédelem A www.sanoti.hu honlapon elérhető minden anyag szerzői jogvédelem alatt áll.
  Használatuk feltétele, hogy a felhasználó az eredeti anyagokat vagy azok másolatait érintő szerzői jogokat és a szellemi alkotásokhoz fűződő egyéb jogokat maradéktalanul tiszteletben tartja, és csak a tulajdonos előzetes írásbeli engedélyével jogosult egészben vagy bármely részben másolni, továbbítani, módosítani, nyilvánosan közzétenni, előadni, terjeszteni, illetve egyéb módon a nyilvánosságra hozni. Az Adatvédelmi Szabályzat módosításához való jog Az adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a jelen Adatvédelmi Szabályzatot bármikor megváltoztassa. Erre különösen akkor kerülhet sor, ha a szolgáltatások köre bővül, vagy ha jogszabály azt kötelezővé teszi. Az adatkezelés megváltozása nem jelentheti a személyes adatok céltól eltérő kezelését. Az erre vonatkozó tájékoztatást az adatkezelő 15 nappal előre közzétesszük honlapunkon.